Keresés...

Fókuszban a természettudomány tanulás és tanítás áttörése

A Kutató Tanárok Országos Szövetsége egyéves, országos projektet indít 2015 márciusában. A TUDÁS (Természettudomány tanulás és tanítás áttörésének segítése) a befogadó szellemiségű természettudomány oktatást kívánja megalapozni Magyarországon.

A projekt célja, hogy a természettudomány oktatás horizontját tágabbra nyissa, azokra a tanulókra is gondolva, akiket a természettudományos országos versenyekre nem neveznek be. Arra keresi a választ, hogyan segíthetik a tanárok és a szülők a rejtett tehetségek kibontakozását ezen a területen. Az Amgen Alapítványtól kapott 16 millió forintos támogatás révén a KUTOSZ kampányt indít a hazánkban minőségi munkát végző szakkörök számára, természettudományos expót és ingyenes nyári tábort szervez, a tanárok tudásmegosztását pedig kampányokkal, webinárium sorozattal és műhelymunkákkal támogatja.

Mi tekinthető a projekt előzményének?

Az Amgen Alapítvány támogatásával 2012-ben tanároknak szervezett műhelymunka sorozatot a Kutató Tanárok Országos Szövetsége. Később, szintén az Amgen Alapítvány támogatásával, a KUTOSZ, a Magyar Biológiatanárok Országos Egyesülete vezetette projektben, a Kutató Kutató Diákok Országos Szövetségével együtt keresett megoldásokat a természettudományok oktatásának egyes problémáira Magyarországon. Ennek a projektnek a legértékesebb elemeit, és az ott kikutatott eredményeket igyekszik ez a mostani program továbbvinni. A megelőző projektek eredményeként a természettudományos oktatás értékei hangsúlyozottabban jelentek meg az oktatásügyi reformokat kísérő társadalmi párbeszédben. Míg a résztvevők örvendetesnek látják, hogy korábbi javaslataik egy része beépült az oktatáspolitikai törekvések közé, a műszaki-természettudományos területek még mindig kevés figyelmet szentelnek az esélyteremtésnek: ezért került ez a most induló projekt középpontjába.

Milyen problémákra keres megoldást a TUDÁS projekt?

Mivel a magyar oktatási rendszerben a tanulmányi versenyek szerepe rendkívül felértékelődött, ezért a kizárólag a versenyeredményekre fókuszáló felkészítő munka azt a veszélyt hordozza, hogy a természettudományos tehetséggondozás évszázados hagyományai elvesznek. A természettudomány oktatás évről évre tehetségek százait zárja ki azzal, hogy túl korán és túlságosan egyoldalúan válogat. Ezért a TUDÁS projekt arra keresi a választ, hogyan tárható ki ezen tanulók számára a természettudományokkal való foglalkozás, hogyan építhető fel az esélyteremtést szolgáló, befogadó tanulási környezet, és hogyan segíthető a nyilvánvaló és veleszületett tehetségek felkutatása mellett a folyamatos fejlődésre való törekvés.

Egy példa: az OECD friss kutatásai szerint Magyarországon az egyik erősebb a természettudomány tanulásával kapcsolatos szülői előítélet a társadalmi nemek tekintetében: míg a fiúk esetében a szülők 53%-a tartja helyes iránynak a műszaki-természettudományos pályaválasztást, a lányok esetében ez az arány csupán 20%.

Hogyan épül fel a TUDÁS projekt?

A projekt a természettudomány oktatás főszereplői, a tanulók, a tanárok és a szülők köré építve, három szálon fut.

A tanulókat középpontba helyező programelem az iskolai szakkörökön keresztül kívánja a befogadó szemléletet erősíteni. A 7-12. évfolyamos tanulóknak szóló szakkörök országos pályázaton vehetnek részt, amelyben 40 szakkör számára a szakkört vezető pedagógusnak mentorálást is biztosítunk. A pár hete indult kampányban eddig az ország minden régiójából, de a Vajdaságból és Erdélyből is kaptunk jelentkezést. A legjobb pályamunkákat beküldő 30 szakkör ajánlhat egy-egy tanulót az ingyenes, az útiköltséget is térítő nyári, TUDÁS táborba, ahol a résztvevők a természettudományos kísérletek mellett önismereti műhelyek és kulturális programok révén is gazdagodnak. A legsikeresebb szakkörök bemutatkozhatnak továbbá az országos természettudományos TUDÁS-expón, 2015 őszén.

A tanárok képessé tételéről szól a második programelem, amelynek része az a kampány, amelyben természettudomány és nyelvszakos tanárok által alkotott csapatok alakítanak hazai igényekre idegen nyelven írt tananyagokat. Emellett (legalább 180 pedagógus részvételét célzó) regionális műhelymunkákat és webináriumokat is szervezünk, amelyben az aktív tanulás és a befogadó pedagógia gyakorlati fortélyait osztják meg egymással a résztvevők.

A szülőkkel való szövetkezést segíti az a programelem, amelyben interaktív konferenciát és szülő-tanár-diák műhelymunkákat tartunk majd: négy régióban, kutatóintézetek és egyetemi központok bevonásával kívánjuk a résztvevőket elérni. Célunk, hogy a szereplők felismerjék, hogy a sokféleség a természettudományok művelésében is érték.

A meghívásos, tárgyalásos módon elnyert 16 millió forint támogatásból a projekt 12 hónap alatt valósul meg. Abban kívánunk példát mutatni, hogy a partnerség erejével a nagyobb beruházásokhoz képest is jelentős hatások érhetők el, és az elkötelezett résztvevők munkájával fontos változások kezdeményezhetők.

Milyen erősségekre építünk?

A természettudományos tehetséggondozás, különösen a szakköri munka Magyarországon kiváló gyakorlatokkal és nagy hagyományokkal rendelkezik. Jelenleg azonban csak a tanulók igen szűk rétegét érik el a természettudományos szakkörök. A szakkörök többsége olyan témákat dolgoz fel, amelyek a tanulók számára érdekesek, és kísérletezési, vizsgálódási alkalmakat jelentenek. A TUDÁS project célja, hogy ezeket a foglalkozásokat a tanulók szélesebb köre számára vonzóvá és elérhetővé tegye.

Milyen problémákat orvosolhat a TUDÁS projekt?

Noha az esélyegyenlőség és azt segítő pedagógiai módszerek alkalmazása sok oktatáspolitikai törekvésben ugyanúgy ott van, mint a természettudományos oktatás megerősítése, az iskolai gyakorlatban ezeknek az eredménye még nem kellőképpen érzékelhető.

A tanulókat vizsgáló pedagógiai mérések rendre arra világítanak rá, hogy hatalmas különbségek mutatkoznak a tanulói teljesítmények között. Miközben Magyarország a diákolimpiákon rendre kitűnően szerepel, a kutatási eredmények szerint a természettudomány tanulásában nemcsak a tudás, de az annak alkalmazására vezető motiváció is sokaknál hiányzik. A versenyeken remek eredményeket elérő diákok a középiskoláknak kevesebb mint 5%-ából jönnek, évről évre. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a hazai természettudományos tehetséggondozás jó gyakorlataival ne csak a legjobban teljesítő tanulókat fejlesszék. Meggyőződésünk, hogy a tanárok közötti együttműködés segítése (ahogyan az előző Amgen projektben is) komoly eredményeket hozhat.

A természettudományos oktatás fejlesztése komoly lehetőséget kínál az esélykiegyenlítésre, és ezt még hazánkban nem aknázták ki. Az első lépés ezen az úton a figyelemfelkeltés, és a jó példák megmutatása lehet.

Mit kínál a TUDÁS projekt a résztvevőknek?

A természettudományos tárgyakat tanító tanárok számára az együttműködés révén új módszerek megismerését, és a kötetlenebb, szakköri alkalmakon történő pedagógiai kísérletezés tapasztalatait. Ezeknek a tapasztalatoknak a megosztására a projekt számos alkalmat kínál majd. A szakkörökön résztvevő tanulók számára a természeti jelenségekkel, törvényekkel való megismerkedés, felfedezés élményét, amelyet társaikkal is megoszthatnak a TUDÁS táborban és a TUDÁS expón, anélkül, hogy a megmérettetés miatti vizsgadrukk nyomasztaná őket. A szülők számára is nyitott foglalkozásokon kutatóintézetek, egyetemek segítségével kívánjuk megmutatni, miért érdemes a természettudományokkal komolyan foglalkozni.

Mire vállalkozik a TUDÁS projekt a tágabb közösség számára?

Azzal, hogy a sokféleség szerepéről nyílt párbeszédet kezdeményez, a TUDÁS projekt az első lépéseket szeretné megtenni az esélyteremtés felé. A kézzelfogható eredmények közé tartozik a szakkörökön alkalmazható tananyagok gyűjteménye, a kampányban résztvevő tanulók segítése, és a projekt tapasztalatai alapján gyakorlati útmutatók készítése. Azt reméljük, hogy egyéves munkánk hozzájárul majd a hazai természettudomány oktatás látókörének szélesítéséhez. Mindezek révén, az elkövetkező években szélesedik azon tanulók köre, akik a műszaki-természettudományos pályákat választják.

Mit tekint a TUDÁS projekt sikernek?

Először is azt, ha a szakkörök révén egy olyan tanulási aréna jön létre az iskolákban, amely a tanárok számára módszertani gyakorlóterepként, a tanulók számára pedig a természettudományos megismerés, a kísérletezés, a vizsgálódás és az együttműködés színtereként működik. Másrészt azt, ha ennek tapasztalatait a résztvevők megosztják egymással, kölcsönösen ösztönözve a közösség tagjait a további fejlődésre. Harmadrészt pedig azt, ha a befogadó szemlélet kialakításáért partnerségek épülnek ki, és a résztvevők párbeszéde nyomán körvonalazódnak a továbblépést jelentő beavatkozási pontok, amelyekre későbbi projektet építhetünk.

Az Amgen Foundation célja a tudományos oktatás fejlesztésével, hogy lelkesítse a jövő generáció kutatóit, felfedezőit és hogy segítse azon közösségek fejlődését, ahol az Amgen munkatársai élnek és dolgoznak. Mindezidáig az Amgen Foundation 200 millió dollárral támogatott helyi, regionális valamint nemzetközi non-profit szervezeteket, amelyek valamely innovatív módon hatnak a társadalomra. Az Amgen Foundation közel viszi a jövő generáció ifjú tudósaihoz a felfedezés izgalmát számos jeles program, köztük az Amgen Scholars, Amgen Biotech Experience és az Amgen Teach programok révén.

Az Amgen Foundation-nal együttműködésben támogatja a King Baudouin Foundation.

További információ: www.AmgenInspires.com kövesse a www.twitter.com/amgenfoundation.

KUTOSZ: www.kuttanar.hu
 
Elejére!