Keresés...

Csikai Gyulát köszöntötték

Kollégái, pályatársai, barátai ünnepelték 85. születésnapján a Kossuth Lajos Tudományegyetem korábbi rektorát, Csikai Gyula professzor emeritust.


"Csikai professzor kimagasló szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen, nem véletlenül nyilvánította az Európai Fizikai Társaság történelmi emlékhellyé a debreceni Atommagkutató Intézetet, ahol 1956-ban Csikai Gyula és Szalay Sándor béta-bomlási eseményeket fényképezett le egy ködkamrában. A neutrínó létezésének megerősítésével a kísérlet hozzájárult a modern fizika megalapozásához" – hangsúlyozta köszöntőjében Fülöp Zsolt, az MTA Atommagkutató Intézetének igazgatója az Atomki előadótermében tartott szerdai ünnepi szemináriumon.

Fülöp Zsolt kiemelte: Csikai professzornak óriási szerepe volt abban, hogy ilyen jó kapcsolat alakult ki az Atomki és a Debreceni Egyetem Fizikai Intézete között.

A Debreceni Egyetem részéről Trócsányi Zoltán egyetemi tanár, a Fizikai Intézet igazgatója, a Kísérleti Fizikai Tanszék vezetője köszöntötte Csikai Gyulát, aki 1981 és 1987 között volt a Kossuth Lajos Tudományegyetem rektora.

  "Tanszékvezetői unokájaként” köszöntöm Csikai professzort, aki Szalay Sándor utódaként 28 éven át igazgatta a Kísérleti Fizikai Tanszéket, új neutronfizikai kutatásokat honosított meg, és soha nem látott méretűre fejlesztette az intézetet, a fénykorban 44 munkatárs dolgozott a tanszéken" – mondta el Trócsányi Zoltán.

A 85 éves professzor emeritust szakmai előadásokkal is köszöntötték kollégái. Darai Judit, a Kísérleti Fizika Tanszék adjunktusa Megnyúlt atommagok címmel az atommagok egzotikus körülmények közötti viselkedését ismertette, aminek tanulmányozásához egy új módszert dolgoztak ki. Tárkányi Ferenc, az Atomki tudományos főmunkatársa a Magreakciók hatáskeresztmetszeteinek vizsgálata alkalmazási és alapkutatási célokra című előadásában a ciklotron alkalmazási területeit mutatta be.


 
Elejére!